Bsc CS 2nd Sem.

SEMESTER 2 BCS
SUB. CODE NEW PAPER- JULY 2015
BCS 201 Data Structures & Algorithms
BCS 202 Digital Circuit & Logic Design
BCS 203 Programming In C++
BCS 204 Computer Networks
BCS 205 Lab 2 (BCS 201)
BCS 206 Lab 3 (BCS 203)
BCS 207 Project Work