MCA 2nd Sem.

SEMESTER 2 MCA & PGDCA
SUB. CODE NEW PAPER- JULY 2015
MCA 201 Computer Networks
MCA 202 Data Structures & Algorithms
MCA 203 Visual Programming
MCA 204 Operating System
MCA 205 Lab 3 (MCA 202)
MCA 206 Lab 4 (MCA 203)
MCA 207 Project Work